cerrar

EnglishEnglish

EspañolEspañol

DeutchDeutsch

FrançaisFrançais

NederlandsNederlands

CatalàCatalà

wassap

Calendari

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Onze maatschappelijke betrokkenheid

Bij ILLESLEX ABOGADOS willen wij onze maatschappelijke betrokkenheid laten spreken uit onze daden. Als een direct gevolg van onze waarden en bedrijfsethiek, houden wij rekening met de milieu-, sociale- en economische effecten van onze werkpraktijk. Daarom voeren wij een reeks van initiatieven uit met een interne (binnen onze organisatie) en externe (in de bredere maatschappij) impact.

Betrokken bij ons team.

We hebben verschillende maatregelen genomen ten behoeve van de verzoening tussen werk en het privéleven van onze medewerkers, onafhankelijk van hun geslacht en zonder dat de verantwoordelijkheid ten opzichte van de klant en het correct uitvoeren van de aan ons opgedragen taken hierdoor in gevaar komen.

We garanderen, eveneens, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, training van onze medewerkers en de bewaking van hun gezondheid.

Betrokken bij het milieu

Als bijdrage aan de duurzaamheid van het milieu, hebben we verschillende maatregelen genomen om onze energieverbruik efficiënter te maken. Voorbeelden hiervan zijn: Dubbelzijdige printers, afvalscheiding, hergebruik van papier en toner, vernietiging van vertrouwelijke papieren, energiezuinige verlichting in de kantoren en investeringen in nieuwe technologie die het papiergebruik hebben verminderd. 

Gelijkheidsprincipe

Wij bevorderen de gelijkheid van personen onafhankelijk van hun geslacht, ras, religie of politieke overtuiging. Daarom letten we goed op het correct toepassen van de wetgeving (LO 3/2007, van 22 Maart), over de feitelijke gelijkheid tussen vrouwen en mannen in zaken als: verzoening van werk en privéleven, promoties, samenstelling van het personeelsbestand, opleidingen en beloningsniveaus.

Samenwerking met organisaties zonder winstoogmerk

De Partners werken actief samen met verschillende organisaties met maatschappelijke doelstellingen.

Guillermo Dezcallar 

Beschermheer van de FUNDACIÓN EDUARDO BONNÍN AGUILÓ (FEBA). FEBA is een stichting die als doelstelling heeft om het gedachtengoed van Eduardo Bonnín Aguiló te bewaren. Bonnín Aguiló is de oprichter van de zogenaamde “Cursillos de Cristiandad”, een katholieke lekenbeweging, erkend door het Vaticaan, en met vertegenwoordiging op de vijf continenten. 

Vertegenwoordiger in Spanje en toekomstig beschermheer van de FUNDACIÓN STIFTUNG FÜR KUNST & KULTUR. Deze stichting is meer dan 25 jaar leden opgericht in Bonn (Duitsland) en richt zich op de organisatie van culturele en artistieke evenementen met internationale allure. De stichting beheert één van de grootste moderne kunstcollecties in Duistland en is tevens verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering van één van de grootste musea in Duitsland, het MKM MuseumKüppersmühle, in Duisburg.

Guillermo Dezcaller onderhoudt belangrijke internationale samenwerkingsverbanden en heeft exposities georganiseerd in China, in het Museo Reina Sofía te Madrid en in Salzburg. Ook was hij organisator van 3 evenementen op Mallorca (CHINAART 2004, AnselmKiefer 2010 en Gilbert & George 2013).

Javier Blas 

Is voorzitter van de oud-leerlingenvereniging van Colegio de Nuestra Sra. de Montesión, (de oudste nog functionerende school van de Sociëteit van Jezus). Deze vereniging staat ingeschreven in het betreffende register (“Registro de Servicios Sociales y Registro de Entidades Jurídicas”) van de regering van de Balearen en organiseert diverse activiteiten voor het goede doel.

Door middel van de persoonlijke inbreng van de oud-leerlingen, promoot de vereniging een klimaat van vrijheid en solidariteit, gericht op de waardigheid van individuen, het begrip en de samenwerking tussen mannen en vrouwen en het sturen van de samenleving in de richting van eerlijkere uitgangspunten. 

Momenteel, ontwikkelt de vereniging verschillende projecten, waaronder het project “Voeding en Solidariteit” met als belangrijkste doelstelling het verstrekken van voedselhulp aan inwoners van Mallorca die zich tijdelijk in een behoeftige situatie bevinden.

Dankzij de samenwerking in een netwerk met ander organisaties, zoals Caritas en het Rode Kruis, is de initiële doelstelling van het project verbreed naar integrale hulp met, onder andere, activiteiten als het inzamelen en verspreiden van kleding voor minderjarigen, het herverdelen van speelgoed en het organiseren van workshops voor herintreders op de arbeidsmarkt.

Press

See more news

Articles

Elektronische legalisatie...

09-feb-2016 / ARTICLES

Elektronische legalisatie...

Lees meer >
See more articles

Formulario de contacto

security image

Subscribe now to
our newsletter