cerrar

EnglishEnglish

EspañolEspañol

DeutchDeutsch

FrançaisFrançais

NederlandsNederlands

CatalàCatalà

wassap

Contacte

Calendari

Cita

Assessoria financera

Per dur endavant moltes gestions i decisions importants, és molt habitual acudir a un assessor professional. Així, utilitzam els serveis d’un advocat perquè ens solucioni els dubtes legals o recorrem a un assessor fiscal perquè ens tramiti les nostres obligacions fiscals.

Planificam les vacances amb mesos d’antelació, dedicam moltes d’hores a triar un nou mòbil o a adquirir un cotxe, però no dedicam ni un segon a planificar financerament les nostres vides.

La planificació financera és el conjunt de decisions preses al llarg de la vida d’un individu o d’una família amb l’objectiu de respondre a les seves necessitats financeres, tant actuals com futures.

Les necessitats financeres que té qualsevol individu i a les quals ha de donar resposta són les següents: de consum, d’inversió, de previsió i de protecció.

Depenent de l’edat d’una persona, l’inversor estarà en una fase d’inversió diferent: acumulació, consolidació o protecció. A més, i en funció del perfil de risc del client i el seu horitzó temporal, caldrà que aquesta inversió sigui afrontada amb diferents classes de productes financers.

Fins fa molt poc, per rebre assessorament financer professional havíem d’anar a la nostra oficina bancària de referència i demanar directament: «On puc invertir els meus estalvis? Com puc afrontar la jubilació? Com he de preparar la successió?…». La crisi bancària recent ens ha ensenyat que moltes vegades no estan alineades les necessitats del client amb les de l’entitat financera. Així, l’assessorament rebut s’ha basat més en el que el banc necessitava que en les circumstàncies personals del client, cosa que hem pogut comprovar amb l’experiència de les preferents, la informació sobre les clàusules terra o el nivell d’endeutament.

Per què cal tenir un assessor financer personal independent?

L’assessor financer és una persona formada que assessora el client al llarg de la seva vida respecte a les seves finances i li fa recomanacions segons les seves necessitats. No col·loca el producte més adequat a l’entitat financera.

Avui dia, la situació no és gens fàcil: els baixos tipus d’interès en els dipòsits, el deute públic en negatiu, l’Ibex amb rendibilitat negativa, els fons i plans de pensions de renda fixa en negatiu..., tot plegat fa que l’estalviador no sàpiga quins productes o quines estratègies d’inversió són els més adequats per aconseguir els seus objectius.

L’assessor financer és el professional que ajuda a descobrir les necessitats financeres; analitza circumstàncies passades, presents i futures del seu client, i té en compte l’edat, el patrimoni disponible, el tipus impositiu, la situació professional i familiar, i la resta d’inversions de què pugui disposar.

En haver analitzat el perfil de risc i les necessitats del client, l’assessor fa les recomanacions d’inversió, assessora segons com canviïn les circumstàncies i les necessitats, i hi adapta les recomanacions.

Per tenir un assessor financer, no és imprescindible tenir grans patrimonis, únicament cal que estar interessats a distribuir bé la capacitat d’estalvi i patrimoni, sempre en funció de la situació, els objectius i les necessitats.

L’assessor financer personal és la persona capacitada per gestionar les finances dels seus clients, empreses o particulars, per explicar de manera clara i senzilla quines són les millors opcions amb referència a aquestes qüestions: 

Inversions de doblers: Un assessor financer analitza el perfil del seu client, d’aquesta manera té en compte factors com el risc, l’horitzó d’inversió i per suposat la rendibilitat de la inversió, el tipus d’inversió, etc.

Sol·licitud de crèdits: Un bon assessor financer és capaç de cercar al seu client les millors opcions de crèdit, com ara aconsellar quin crèdit té una millor taxa d’interès.

Protecció del patrimoni: L’assessor no tan sols ajuda a millorar les finances dels clients mitjançant la selecció i l’elecció dels productes més adequats, sinó que un objectiu principal ha de ser preservar el patrimoni del client i de la seva família.

La figura de l’assessor financer està plenament instaurada en els països anglosaxons. Després del que ha passat a Espanya a causa de la crisi financera, és del tot recomanable deixar-se assessorar per un professional independent que persegueixi satisfer les preferències del client, segons el seu perfil de risc i horitzó temporal, amb la selecció dels productes financers que s’adaptin millor a les seves necessitats.

En general, les persones que necessiten assessoria financera personal són les següents: 

• Persones que tenen un gran patrimoni i necessiten protegir-lo.

• Persones que volen establir plans o estratègies d’estalvi i d’inversió.

• Persones que volen fixar prioritats en les inversions que han de planificar.

• Persones que volen optimitzar les rendibilitats de les seves inversions.

• Persones que volen planificar de la millor forma la jubilació o el pla de pensions.

• Persones que volen constituir una hipoteca per comprar un habitatge.

• Persones que volen traçar diverses metes financeres d’acord amb la realitat econòmica.

Advocats recomanats per a aquest servei

Javier Blas Guasp

Javier
Blas Guasp

Soci

Ver especialidades Veure més >
Carmen Hernández Nieto

Carmen
Hernández Nieto

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Antoni Llabrés

Antoni
Llabrés

Colaborado

Ver especialidades Veure més >
Maite Blas Janssens

Maite
Blas Janssens

Asociat

Ver especialidades Veure més >

Tot l´equip

Formulari de contacte

security image

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li facilitem la següent informació del tractament:
Responsable: ILLESLEX S.L.P., B57157620, C/ Oms, 50 - 1A 07003 Palma (Illes Balears), info@illeslex.com Fins del tractament: mantenir una relació comercial i enviament de comunicacions de productes o serveis Legitimació: obligació legal del Responsable i consentiment de l'interessat quan escaigui. Tipologia i conservació: es tracten les dades mínimes necessàries per al fi i es conserven complint els terminis legals de prescripció. Destinataris de cessions: les necessàries per a la fi del tractament i per al compliment d'obligacions legals.

Drets que li assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició
Més informació del tractament: info@illeslex.com

Suscribete a
nuestra newsletter

Te mantenemos informado

Nos encontrarás en...