cerrar

EnglishEnglish

EspañolEspañol

DeutchDeutsch

FrançaisFrançais

NederlandsNederlands

CatalàCatalà

wassap

Contacte

Calendari

Cita

Dret immobiliari, de la construcció i urbanístic

L’Àrea de Dret Immobiliari i Urbanisme d’ILLESLEX s’ocupa de les implicacions legals de qualsevol operació immobiliària a Mallorca sigui quin sigui el seu objecte (habitatges, solars i terrenys, oficines i locals comercials, centres turístics i culturals i hotels, entre d’altres). Ofereix un assessorament jurídic, judicial i extrajudicial, tant a particulars com a empreses.

ILLESLEX acompanyam els nostres clients en totes les fases del procés immobiliari, des de l’estudi de la situació jurídica i urbanística de l’immoble, la negociació eficaç i la confecció de tot tipus de contractes, fins al finançament i la planificació fiscal estratègica.

El nostre equip acredita una experiència àmplia en tot tipus de procediments judicials relacionats amb la construcció i possibles vicis o defectes que poden presentar els immobles.

• Assessorament, planificació i execució de l’operació immobiliària que vulgui fer (compravenda, arrendament, permuta, construcció i promoció, lísing immobiliari…).

• Negociació i redacció de contractes immobiliaris (arres, opcions de compra, compravenda…).

• Planificació fiscal de la inversió immobiliària.

• Informes i dictàmens d’arquitectes, taxadors i agents de la propietat immobiliària col·laboradors del despatx.

• Finançament amb garantia hipotecària i altres formes de finançament.

• Assessorament i constitució de societats immobiliàries, promotores i constructores.

• Assessorament precontenciós i contenciós.

• Assessorament, redacció i execució de planejaments urbanístics, projectes de compensació, projectes de reparcel·lació i expropiacions.

• Assessorament en matèria de llicències, drets d’edificabilitat, promocions i construcció (centres comercials, camps de golf, projectes industrials…).

• Delictes contra l’ordenació del territori.

Advocats recomanats per a aquest servei

Javier Blas Guasp

Javier
Blas Guasp

Soci

Ver especialidades Veure més >
Guillermo Dezcallar Enseñat

Guillermo
Dezcallar Enseñat

Soci

Ver especialidades Veure més >
Olatz Uriarte Madariaga

Olatz
Uriarte Madariaga

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Silvia Dezcallar Enseñat

Silvia
Dezcallar Enseñat

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Feliu Martorell Brotad

Feliu
Martorell Brotad

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Jaime López Morente

Jaime
López Morente

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Carmen Hernández Nieto

Carmen
Hernández Nieto

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Leyre Steegmann Urcelay

Leyre
Steegmann Urcelay

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Paula Sureda Díez

Paula
Sureda Díez

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Maite Blas Janssens

Maite
Blas Janssens

Asociat

Ver especialidades Veure més >

Tot l´equip

Formulari de contacte

security image

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li facilitem la següent informació del tractament:
Responsable: ILLESLEX S.L.P., B57157620, C/ Oms, 50 - 1A 07003 Palma (Illes Balears), info@illeslex.com Fins del tractament: mantenir una relació comercial i enviament de comunicacions de productes o serveis Legitimació: obligació legal del Responsable i consentiment de l'interessat quan escaigui. Tipologia i conservació: es tracten les dades mínimes necessàries per al fi i es conserven complint els terminis legals de prescripció. Destinataris de cessions: les necessàries per a la fi del tractament i per al compliment d'obligacions legals.

Drets que li assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició
Més informació del tractament: info@illeslex.com

Suscribete a
nuestra newsletter

Te mantenemos informado

Nos encontrarás en...