cerrar

EnglishEnglish

EspañolEspañol

DeutchDeutsch

FrançaisFrançais

NederlandsNederlands

CatalàCatalà

wassap

Contacte

Calendari

Cita

Dret fiscal i tributari

Assessoram persones físiques o jurídiques, nacionals o estrangeres, sobre qualsevol tipus d’operació inversora a Mallorca amb implicació fiscal en les seves activitats o patrimoni a escala nacional i internacional.

L’equip treballa conjuntament amb la resta d’àrees jurídiques del despatx per garantir que els clients rebin un servei global a l’hora de dur a terme la planificació fiscal de les seves operacions.

Entre altres serveis, s’inclouen:

• Planificació fiscal general, nacional i internacional.

• Assessorament continuat a empreses i particulars respecte al compliment de les seves obligacions tributàries.

• Assessorament i planificació fiscal respecte a operacions d’adquisició i de transmissió d’empreses, i operacions de fusió i reorganització.

• Assessorament sectorial respecte a operacions immobiliàries, financeres i d’assegurances, entre d’altres.

• Planificació fiscal de patrimonis personals (tributació successòria, patrimonial i d’empreses familiars).

• Planificació fiscal d’inversions estrangeres a Espanya.

• Assessorament en casos de doble imposició.

• Tributació de no residents a Espanya.

• Assessorament en la relació dels nostres clients amb l’Agència Tributària, representació davant Inspecció de Tributs i defensa en procediments tant administratius com judicials.

• Recursos i reclamacions davant l’Administració tributària i els tribunals contenciosos administratius.

Advocats recomanats per a aquest servei

Javier Blas Guasp

Javier
Blas Guasp

Soci

Ver especialidades Veure més >
Guillermo Dezcallar Enseñat

Guillermo
Dezcallar Enseñat

Soci

Ver especialidades Veure més >
Silvia Dezcallar Enseñat

Silvia
Dezcallar Enseñat

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Carmen Hernández Nieto

Carmen
Hernández Nieto

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Leyre Steegmann Urcelay

Leyre
Steegmann Urcelay

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Antoni Llabrés

Antoni
Llabrés

Colaborado

Ver especialidades Veure més >
Maite Blas Janssens

Maite
Blas Janssens

Asociat

Ver especialidades Veure més >

Tot l´equip

Formulari de contacte

security image

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li facilitem la següent informació del tractament:
Responsable: ILLESLEX S.L.P., B57157620, C/ Oms, 50 - 1A 07003 Palma (Illes Balears), info@illeslex.com Fins del tractament: mantenir una relació comercial i enviament de comunicacions de productes o serveis Legitimació: obligació legal del Responsable i consentiment de l'interessat quan escaigui. Tipologia i conservació: es tracten les dades mínimes necessàries per al fi i es conserven complint els terminis legals de prescripció. Destinataris de cessions: les necessàries per a la fi del tractament i per al compliment d'obligacions legals.

Drets que li assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició
Més informació del tractament: info@illeslex.com

Suscribete a
nuestra newsletter

Te mantenemos informado

Nos encontrarás en...