cerrar

EnglishEnglish

EspañolEspañol

DeutchDeutsch

FrançaisFrançais

NederlandsNederlands

CatalàCatalà

wassap

Contacte

Calendari

Cita

Dret Administratiu

Experiència àmplia en l’assessorament a particulars, empreses i administracions públiques, així com en la defensa jurídica en tot tipus de procediments administratius i contenciosos administratius.

Els nostres serveis jurídics a Mallorca en l’Àrea de Dret Administratiu són:

• Intervenció en procediments administratius sancionadors, procediments expropiatoris…

• Direcció lletrada en procediments contenciosos administratius davant les diferents instàncies jurisdiccionals.

• Contractació pública:

• Assessorament integral a entitats contractants, preparació d’expedients de contractació i plecs, assessorament en el procés de contractació, resolució de recursos, execució de garanties.

• Assessorament integral a licitadors i contractistes, anàlisi de plecs rectors de la licitació, preparació de l’oferta, preparació de recursos, negociació de reequilibris de prestacions, modificacions de contractes i obtenció i renovació de classificacions per contractar.

• Col·laboració pública i privada. Assessorament sobre models de privatització de serveis o infraestructures públiques.

• Accions per responsabilitat contractual o extracontractual de l’Administració.

• Assessorament i tramitació d’autoritzacions, llicències i concessions administratives.

Advocats recomanats per a aquest servei

Javier Blas Guasp

Javier
Blas Guasp

Soci

Ver especialidades Veure més >
Guillermo Dezcallar Enseñat

Guillermo
Dezcallar Enseñat

Soci

Ver especialidades Veure més >
Feliu Martorell Brotad

Feliu
Martorell Brotad

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Jaime López Morente

Jaime
López Morente

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Leyre Steegmann Urcelay

Leyre
Steegmann Urcelay

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Paula Sureda Díez

Paula
Sureda Díez

Asociat

Ver especialidades Veure més >
Maite Blas Janssens

Maite
Blas Janssens

Asociat

Ver especialidades Veure més >

Tot l´equip

Formulari de contacte

security image

PROTECCIÓ DE DADES:
De conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016 (GDPR) i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), li facilitem la següent informació del tractament:
Responsable: ILLESLEX S.L.P., B57157620, C/ Oms, 50 - 1A 07003 Palma (Illes Balears), info@illeslex.com Fins del tractament: mantenir una relació comercial i enviament de comunicacions de productes o serveis Legitimació: obligació legal del Responsable i consentiment de l'interessat quan escaigui. Tipologia i conservació: es tracten les dades mínimes necessàries per al fi i es conserven complint els terminis legals de prescripció. Destinataris de cessions: les necessàries per a la fi del tractament i per al compliment d'obligacions legals.

Drets que li assisteixen: accés, rectificació, portabilitat, supressió, limitació i oposició
Més informació del tractament: info@illeslex.com

Suscribete a
nuestra newsletter

Te mantenemos informado

Nos encontrarás en...