cerrar

EnglishEnglish

EspañolEspañol

DeutchDeutsch

FrançaisFrançais

NederlandsNederlands

CatalàCatalà

wassap

Contacte

Calendari

Cita

Politica de Privacidad

Dret mercantil i societari

Dret turístic

Dret laboral i seguretat social

Dret concursal i credit

Dret penal

Responsabilitatcivil i danys

POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

1. INFORMACIÓ A L’USUARI

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

ILLESLEX S.L.P. és el responsable del tractament de les dades personals de l'usuari i t'informa que aquestes dades seran tractades de conformitat amb el que es disposa en el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril (GDPR), i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre (LOPDGDD).

 

Quina tipologia de dades li sol.licitem I tractem?

Segons el *fomulario o manera d'obtenir les teves dades, sempre li demanem els mínims necessaris per a complir amb els fins detallats en cada cas.

Per a que tractem les seves dades personals I perqué ho feim?

Segons el formulari on hàgim obtingut les teves dades personals, els tractarem de manera confidencial per a aconseguir els fins:

Al formulari Contacte

 

(per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

(per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

 

Al formulari Newsletter

·       Remetre butlletins informatius, novetats, ofertes I promocions en línia. (pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR

 

 

Al formulari Currículum

(pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

 

Al formulari Testimoni

 

Al formulari Cites

(per l’interés legitim del reponsable, art. 6.1.f GDPR)

 

Xarxes Socials

(pel consentiment de l’interessat, 6.1.a GDPR)

 

Missatgeria Instantània

(per l’interés legitim del responsible, art. 6.1.f GDPR)

·       Enviar comunicacions comercials publicitàries per e-mail, fax, SMS, MMS, xarxes socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, present o futur a clients, que possibiliti realitzar comunicacions comercials referents a productes o serveis que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client (art. 21.2 LSSI).

(per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f *GDPR)

(per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)

Gestionar la seva compra o comanda en línia, processor el pagament I procedir a l’enviament o activació d’aquest, sobre la base de les condicions generals de contractació d’aquest, sobre la base de les condicions generals de contractació.

(per a la execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)

 

·       Enviar pressupostos commercials sobre productes I serveis.

(per a l’execució d’un contracte o precontracte, 6.1.b GDPR)

(pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

(per l'interès legítim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

 

Videovigilància

(pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

 

Imatges i gravacions

(pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

 

Clients I proveïdors

(per l’interés legitim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

 

Exclusió publicitària

(pel cumpliment d’una obligació legal, 6.1.c GDPR)

Publicitat comercial

(per l’interés legitim del responsable, art. 6.1.f GDPR)

 

Dret dels interessats

(per al compliment d’una obligació legal, 6.1.c GDPR)

 

 

Dades de menors o vulnerables

 

(pel consentiment de l'interessat, 6.1.a *GDPR)

 

 

 

 

Representants legals I persones de contacte

(pel consentiment de l'interessat, 6.1.a GDPR)

Durant quant temps guardarem les seves dades personals?

Es conservaran durant no més temps del necessari per a mantenir la fi del tractament o existeixin prescripcions legals que dictaminin la seva custòdia i quan ja no sigui necessari per a això, se suprimiran amb mesures de seguretat adequades per a garantir l'anonimització de les dades o la destrucció total d'aquests

A qui facilitamos les seves dades personals?

No està prevista cap comunicació de dades personals a tercers excepte, si fos necessari per al desenvolupament i execució de les finalitats del tractament, als nostres proveïdors de serveis relacionats amb comunicacions, amb els quals el responsable té subscrits els contractes de confidencialitat i d'encarregat de tractament exigits per la normativa vigent de privacitat.

Realitzem transferències internacionals?

De conformitat amb el que es disposa en l'article 44 del RGPD, l'autorització de transferència internacional de dades a un país que no ha estat declarat com a país amb un nivell adequat de protecció només podrà atorgar-se si s'obtenen garanties suficients. Així, podrà atorgar-se si el responsable del tractament aporta un contracte escrit, celebrat entre l'exportador i l'importador de dades, en el qual constin les garanties necessàries de respecte a la protecció dels interessats i es garanteixi l'exercici dels seus drets.

És possible que el responsable compti amb serveis de proveïdors que tinguin servidors o seus en altres llocs i, per tant, s'efectuïn aquestes transferències. Per a consultar el llistat actualitzat de proveïdors, consulti amb el responsable o través d'info@illeslex.com

Quins són els seus drets?

Els drets que assisteixen a l'usuari són:

• Dret a retirar el consentiment en qualsevol moment.

•Dret d'accés, rectificació, portabilitat i supressió de les seves dades, i de limitació o oposició al seu tractament.

•Dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control (www.aepd.es) si considera que el tractament no s'ajusta a la normativa vigent.

Dades de contacte per exercir els seus drets:

ILLESLEX S.L.P.. C/ Oms, 50 1A - 07003 Palma de Mallorca (Illes Balears). E-mail: info@illeslex.comDades de contacte del delegat de protecció de dades: Consultancy X3 S.L., Jaume Balmes 26, 07005 Palma de Mallorca - gestion@grupox3.es

2. CARÀCTER OBLIGATORI O FACULTATIU DE LA INFORMACIÓ FACILITADA PER L'USUARI

Els usuaris, mitjançant la marcació de les caselles corresponents i l'entrada de dades en els camps, marcats amb un asterisc (*) en el formulari de contacte o presentats en formularis de descàrrega, accepten expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades són necessàries per a atendre la seva petició, per part del prestador, sent voluntària la inclusió de dades en els camps restants. L'usuari garanteix que les dades personals facilitades al responsable són veraços i es fa responsable de comunicar qualsevol modificació d'aquests.

 

El responsable informa que totes les dades sol·licitades a través del lloc web són obligatoris, ja que són necessaris per a la prestació d'un servei òptim a l'usuari. En cas que no es facilitin totes les dades, no es garanteix que la informació i serveis facilitats siguin completament ajustats a les seves necessitats.

Si per alguna mena de mitjà, ens facilita dades de caràcter *perosnal d'altres persones, el responsable adverteix que haurà de fer-ho amb el seu consentiment i haver informat, amb caràcter previ, dels extrems continguts en aquesta Política de Privacitat. Així mateix, el responsable es compromet a facilitar a qualsevol tercer les dades del qual ens faciliti la informació que resultés pertinent, de conformitat amb el que es disposa en l'article 14 del Reglament General.

3. MESURES DE SEGURETAT

Que de conformitat amb el que es disposa en les normatives vigents en protecció de dades personals, el responsable està complint amb totes les disposicions de les normatives GDPR i LOPDGDD per al tractament de les dades personals de la seva responsabilitat, i manifestament amb els principis descrits en l'article 5 del *GDPR, pels quals són tractats de manera lícita, lleial i transparent en relació amb l'interessat i adequats, pertinents i limitats al necessari en relació amb els fins per als quals són tractats.

El responsable garanteix que ha implementat polítiques tècniques i organitzatives apropiades per a aplicar les mesures de seguretat que estableixen el *GDPR i la LOPDGDD amb la finalitat de protegir els drets i llibertats dels usuaris i els ha comunicat la informació adequada perquè puguin exercir-los.

Per a més informació sobre les garanties de privacitat, pots dirigir-te al responsable a través de ILLESLEX S.L.P.. C/ Oms, 50 1A - 07003 Palma (Illes Balears). E-mail: info@illeslex.comdatos de contacte del delegat de protecció de dades: Consultancy X3 S.L., Jaume Balmes 26, 07005 Palma - gestion@grupox3.es

4. VIGÈNCIA

Aquesta política de privacitat està vigent des del 10/07/2023

El responsable es reserva el dret de modificar aquesta política per a adaptar-la a futures actualitzacions legislatives o jurisprudencials que resultin d'aplicació, o per altres motius tècnics, operatius, comercials, corporatius, etc. Si a conseqüència dels canvis, es veiessin afectats els drets dels usuaris, el responsable es compromet a informar sobre els motius.

Formulari de contacte

security image

Suscribete a
nuestra newsletter

Te mantenemos informado

Nos encontrarás en...